El Món d'Ahir 02 - El Món d'Ahir | Revista d'història d’autor

Dossier 2

El Món d’Ahir 02

Diu l’emperador Adrià, a les memòries que li va escriure Yourcenar:

Tots els escriptors menteixen, fins i tot els més sincers. Els menys hàbils, mancats de paraules i frases capaces de contenir-la, retenen una imatge de la vida pobra i sense relleu; alguns, com Lucà, la carreguen i l’enfarfeguen amb una solemnitat que no té. D’altres, com Petroni, l’alleugereixen, la converteixen en una pilota buida que rebota, fàcil d’entomar i llançar en un univers sense pes. Els poetes ens transporten a un món més vast o més bell, més ardent o més dolç que el que ens és donat, diferent i a la pràctica gairebé inhabitable. Per poder estudiar-la en estat pur, els filòsofs sotmeten la realitat gairebé a les mateixes transformacions a què el foc o el morter sotmeten els cossos; en aquells cristalls o aquelles cendres no sembla que subsisteixi res d’un ésser o d’un fet tal com els hem conegut.Els narradors, els autors de faules milèsies, fan com els carnissers, exposen a la seva parada trossets de carn que només aprecien les mosques. Em costaria molt viure en un món sense llibres, però la realitat no hi és, als llibres, perquè no hi cap sencera.

Per tant, que perdin tota esperança aquells que busquen en els llibres —o en les revistes— la veritat, només la veritat i tota la veritat.

Sumari

Temes
Textos

Últims números publicats