Rius - El Món d'Ahir | Revista d'història d’autor

Dossier 13

Rius

La Història és un riu d’esdeveniments irrepetibles. Però els rius són també les artèries del territori, i hi ha països o civilitzacions que s’hi han acollit i s’hi han fet grans i pròspers, perquè l’aigua és un element essencial per a la vida, i perquè el cabal dels rius és un mitjà de transport fiable, que ha afavorit el comerç, l’intercanvi de persones, de béns i de cultura. Mesopotàmia vol dir exactament això, la terra entre dos rius. L’antic Egipte no és res més que l’expressió humana i cultural de les riqueses del Nil, un braç d’aigua enmig del desert.

Sumari

Nomenclàtor
Temes
Arxiu
Cartografies
Iconografies creuades
Rius

Últims números publicats