Jesucrist - El Món d'Ahir | Revista d'història d’autor

Dossier 28

Jesucrist

És la primera vegada en més de cinc anys que el tema central d’El Món d’Ahir és un individu, un nom propi. Fins ara ens hem centrat en conceptes, èpoques o territoris, tots ells susceptibles de ser retratats i analitzats històricament. Si més no, en la tria del personatge hem picat ben alt: Jesucrist encapçala tots els rànquings de coneixement, rellevància i influència en àmbits que depassen la religió. Un algoritme dissenyat per dos experts en càlcul computacional, Steven Skiena i Charles Ward, va determinar que Jesucrist és la figura més rellevant de la Història, per davant de Napoleó i Mahoma.

Sumari

Temes
Jesucrist

Últims números publicats